Lev Winter (1876-1 935), právník, sociální demokrat, ministr práce v letech 1918-1920 a 1925-26. V jeho funkčním období byla přijata všechna významná opatření na řešení sociálního napětí, které následovalo po první světové válce. Byl organizátorem poválečné sociální reformy a předsedou odborné komise, která připravila zákon o sociálním pojištění (1924). Byl žurnalista a napsal řadu významných článků z oblasti sociální politiky, publikovaných v ČSR i v zahraničí. Byl po určitou dobu i předsedou Sociálního ústavu.