Emil Schönbaum (1882-1936 v Mexiku), v roce 1906 šel studovat pojistnou matematiku do Göttingenu. Profesor pojistné matematiky a matematické statistiky na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (habilitoval se v roce 1920). Na žádost T. G. Masaryka se začal zabývat sociálním pojištěním a je autorem výpočtů k zákonu o sociálním pojištění (1924) a řady zahraničních pojistněmatematických systémů (např. v Řecku, 1932). Jako expert pojistné matematiky Mezinárodní organizace práce v roce 1939 odešel do ciziny a podílel se na reformě sociálního pojištění v řadě zemí Latinské Ameriky, ale také ve Spojených státech a v Kanadě. Jeho řešení se mezi světovými válkami označovalo jako „česká pojistněmatematická škola“. Jeho kniha „Finanční a organizační zásady sociálního pojištění“ (1925) se stala učebnicí.