Jan Gallas (1885-1968), jeden s předních členů Schönbaumovy pracovní skupiny, právník, který se podílel na formování zákona a sociálním pojištění. Později se specializoval na penzijní pojištění zaměstnanců ve vyšších službách a stal se vrchním ředitelem Všeobecného pensijního ústavu. Byl znalcem evropských systémů sociálního pojištění a účastnil se odborných prací i v rámci Mezinárodní organizace práce. Napsal spolu s prof. Neubauerem knihu „Nové předpisy o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách“ (1942), Pozoruhodný je jeho úvod ke knize Františka Jánošíka a Adolfa Riedla “Výklad k zákonu o penzijním pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří“ (1926, 1929,1934). Podílel se i na tvorbě národního pojištění.