Zdeněk Neubauer (1901-1956), právník, univerzitní profesor a ředitel Všeobecného penzijního ústavu, byl specialista na procesy v sociálním pojištění. Napsal i pozoruhodnou knihu „Sociální pojištění po stránce procesní“ (1927), která se stala učebnicí odborníků, často citovanou v článcích a výkladech k zákonům. V „Poctě k sedmdesátým narozeninám Prof. Dra Cyrila Horáčka“ (1932) napsal pozoruhodnou stať „Základní myšlenkové prvky instituce sociálního pojištění“.